Vartotojų teisės perkantiems internetu

  • Lietuvoje nuo 2014 m. birželio mėn. pradėjo galioti nauji Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos.

     

    Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija kviečia vartotojus ir verslo atstovus susipažinti su naujausiais reikalavimais, reglamentuojančiais vartotojų teises sudarant sutartis ryšio priemonėmis plačiąja prasme.

     

    Video medžiagoje pamatysite trumpai ir vaizdžiai pavaizduotus visus esminius pasikeitimus perkantiems ir parduodantiems internetu, telefonu, paštu ir ne prekybai skirtose vietose.