Garantija

 • Visoms „PADANGOSM.lt“ parduodamoms prekėms suteikiama garantija, kuri įsigalioja nuo pardavimo datos. Visoms parduodamoms prekėms suteikiama 2 metų garantija. Garantija suteikiama nuo gamyklinių defektų (gamyklinio broko). Jeigu pastebėjote, kad prekė kurią įsigytoje yra nekokybiška, nedelsdami informuokite „PADANGOSM.lt” administraciją.  Nustatę, kad defektas yra tikrai gamyklinis, prekę pakeisime nauja arba grąžinsime pinigus.

   

  Daugiau informacijos apie garantinius įsipareigojimus: „Pirkimo – pardavimo taisyklėse“.

   

  Jeigu garantinio termino laikotarpiu paaiškėja, kad prekė neatitinka kokybės reikalavimų, trūkumai nėra netinkamo Prekės sandėliavimo, laikymo, eksponavimo ar naudojimo pasekmė ir Pirkėjas apie tokius trūkumus pranešė Pardavėjui nedelsiant jiems paaiškėjus, Pardavėjas savo nuožiūra arba pašalina trūkumus, arba, jeigu trūkumų neįmanoma pašalinti, pakeičia Prekę nauja Preke.

   

  Garantinis remontas atliekamas Pardavėjo patalpose. Prekę garantiniam remontui atlikti pristato Pirkėjas.

   

  Garantinio taisymo laikas yra iki 30 dienų skaičiuojant nuo to kai netinkamos kokybės prekės gaunamos Pardavėjo nurodytu adresu.

   

  Dėl garantinio remonto atlikimo Pirkėjas turi kreiptis į "PADANGOSM.lt" administraciją. Kontaktus rasite čia.

   

  Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.